Menu

Senior Course (DeDSDC)

Amateurdansers, (ex-)professionele dansers en dansdocenten (va +/- 40 jaar)

Senior Course (DeDSDC)

Amateur Dancers, (former) professional dancers and dance teachers (+/- 40 years)

De Senior Course biedt een programma dat speciaal is ingericht voor “senior” amateurdansers, (ex-)professionele dansers en dansdocenten. Er wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden die de cursisten hebben als oudere danser en er wordt gekeken naar hoe de deelnemers hun vaardigheden en mogelijkheden kunnen gebruiken tijdens het dansen en in het dagelijks leven. De Senior Course overstijgt het niveau van de gebruikelijke moderne dansles voor senioren  waarin het aanleren van technische vaardigheden centraal staat. De deelnemers werken aan hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, hun fysieke situatie en de invloed daarvan op hun leven. Plezier in het dansen en bewegen speelt een grote rol.

Wie kan zich inschrijven?

Amateurdansers, (ex-)professionele dansers en dansdocenten (va +/- 40 jaar).

Programma

Maandagochtend 19 augustus t/m zaterdagavond 24 augustus 2019.

De cursus bestaat uit lessen in de stijlen ballet, modern en compositie.

Schrijf je nu in! | VOL

Klik hier om je in te schrijven voor de reservelijst

Prijs: € 275,-* (inclusief €50,- inschrijfgeld)

Voor alle cursussen is de Ooievaarspas geldig. Hiermee ontvangt u 50% korting. 

*Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Contact

Voor vragen en aanvullende informatie stuur een mail aan Yvonne Schellekens: dsdc@ddddd.nu

6 lessen ballet
5 lessen modern
5 lessen nieuwe compositie
een informele eindpresentatie

Deelname aan het randprogramma bestaande uit bv. diverse lezingen, museumbezoeken…

Exclusief eten & drinken
Exclusief slaapplek

Senior Course

Ballet: Thom Stuart

Modern: Louise Frank

New composition: Rinus Sprong

The Senior Course is a program specifically designed for amateur dancers, (former) professional dancers, and dance teachers. The Senior Course is based on the individual capabilities of the participants and focuses on how to employ these capabilities in dance and everyday life. The Senior Course focuses on developing and improving the technical skills that are key to dance. Participants work on their self-confidence, self-awareness, physical situation, and reflect on how these aspects impact in their lives. The joy of dance and movement plays a major role in the Senior Course.

Who can sign up?

Amateur Dancers, (former) professional dancers and dance teachers 40+ years of age.

Program

Monday morning 19/08 until Saturday evening 24/08 (2019).

The course consists of lessons in the styles ballet , modern, improvisation and composition.

Sign Up Now!

CLICK HERE TO SIGN UP

Price: € 275,-* (including a €50,- registration fee)

*Prizes are provisional.

Contact

For questions and additional information please send an email to Yvonne Schellekens: dsdc@ddddd.nu

6 lessons of ballet
5 lessons of modern dance
5 lessons of new composition
an informal presentation at the end of the course

Participation in the additional program, existing of e.g. various lectures, museum visits...

Food & drinks excluded
Accommodation excluded

Senior Course

Ballet: Rinus Sprong

Modern: Louise Frank

New composition: Thom Stuart

Agenda

25 dec 2019 t/m 29 dec 2019
11 feb 2020 t/m 1 mei 2020