top of page

eDDDDucatie

De Dutch Don’t Dance Division draagt educatieprojecten met een artistieke kwaliteit hoog in het vaandel. Sinds de oprichting van het Haagsche gezelschap werden reeds verscheidene educatieve initiatieven op poten gezet.  De specifieke danssignatuur van choreografen Thom Stuart en Rinus Sprong, gekenmerkt door een basis van modern ballet met een vertaling naar elk niveau, werd daarin altijd meegenomen. Eén van de educatieve initiatieven is een jaarlijkse educatievoorstelling waarbij de jonge dansers van DeDDDD naar de scholen toe trekken. Het thema van de voorstelling is altijd gebaseerd op een maatschappelijk relevant vraagstuk. Zo wil DeDDDD de kinderen en jongeren niet alleen kennis laten maken met dans maar ook laten reflecteren op zichzelf en hun plek in de wereld. De DDDD beschouwd zichzelf dan ook als een bruggenbouwer tussen kunst, dans en onderwijs. Een bruggenbouwer tussen kunstwerk, choreografie en kind. Het educatieve aanbod van De Dutch Don’t Dance Division staat in die zin voor: verbinden, verwonderen en onderzoeken.

"HET WAS GEWELDIG! DE DANS RAAKTE ME ENORM EN OOK MIJN KLAS VOELDE WAT IK VOELDE: HET KWAM ECHT BINNEN. DE ONDERWERPEN SLOTEN VOLLEDIG AAN BIJ WAT IK IN DE KLAS MET ZE BESPREEK BIJ MIJN ZELF IN HET LEVEN GEROEPEN VAK 'MENSKUNDE'. ECHT PRACHTIG!"

 

- JUF LAURA (GELDERLANDSCHOOL) OVER GRENZE(N)LOOS 2020 –

IMG_3287.jpg

Verbinden

De DDDD onderstreept het belang van leren DOOR dans. Ze gelooft daarbij sterk in dans als facet van een Life Long Learning Proces voor al haar doelgroepen. De DDDD biedt een grote variatie aan activiteiten aan en wil zowel in de school, in theaters als op diverse locaties dans verbinden met het onderwijs en haar curriculum. Vanuit een open dialoog probeert ze steeds contact te maken met de doelgroep: met de leerling die voor ze staat.  Zo staat ook grensoverschrijdend werken, het betrekken van kwetsbare groepen en het werken op maat aan gelijke kansen steeds centraal.

image2.jpg

Verwonderen

De DDDD laat kinderen en jongeren steeds ontdekken en stimuleert hen danscreatief aan de slag te gaan. Bij het educatieve aanbod vertrekt De DDDD steeds vanuit maatschappelijke thema’s zoals migratie, pesten en het milieu. Dit levert soms confronterende situaties op in de voorstellingen maar brengt ook verwondering en dialoog teweeg. De DDDD brengt dit alles in de kunstdiscipline dans met een artistieke en technische insteek vanuit klassiek ballet en moderne dans. Zo hoopt De DDDD het publiek te verwonderen op kunst- en mensniveau. Andersom wil ze zelf ook verwonderd worden door dat publiek en is De DDDD steeds op zoek nieuwe kansen om dat publiek te ontmoeten.

IMG_3239.jpg

Onderzoeken

Onderzoeken binnen danseducatie ziet De DDDD op twee fronten: onderzoek bij het publiek en onderzoek bij de eigen dansers. In eerste instantie wil ze leerlingen hun eigen lichaam leren kennen. Dans rijkt hier in de ogen van De DDDD meer tools voor aan dan welke andere kunstdiscipline ook. In het onderwijs en opvoeding ligt het zwaartepunt op het cognitieve. Maar juist in dans is het samengaan van het onderzoeken en begrijpen van structuren, coördinatie, ruimtelijk inzicht, samenwerking met anderen, maar vooral het begrijpen van het eigen lichaam (eigen mogelijkheden- en beperkingen) als in geen enkel ander vak ontwikkeld. Dit is heel belangrijk en van waarde voor de rest van je leven. Daarnaast wil De DDDD het publiek maatschappelijke onderwerpen laten onderzoeken en hun kennis hierover vergroten. Ook al is dat niet altijd voor de hand liggend. Daarnaast zet De DDDD  in op het onderzoek door haar dansers zelf. Als bruggenbouwer tussen dansopleidingen en werkveld vindt het gezelschap het belangrijk dat haar eigen dansers kennismaken met het aspect educatie. Ze krijgen van de educatiemanager in de maanden september en oktober van het betreffende seizoen introductieworkshops in lesgeven en denken daarnaast mee in het opbouwen en choreograferen van de voorstelling. De dansers onderzoeken welke aspecten van educatie zij waardevol vinden en meenemen in hun verdere carrière.

bottom of page