top of page
Metamorfose
Metamorfose_Socials_0150.jpg

Tijdens de dansvoorstelling Metamorfose worden leerlingen ondergedompeld in een eindeloze zwart-witwereld. Bewegingen, waarbij begin en eind niet meer te onderscheiden vallen, tonen hen de wereld van de Haagsche kunstenaar M.C. Escher. Het decor vertaalt typerende concepten zoals: oneindigheid, metamorfose en perspectief, die samen met dans, leerlingen laat stilstaan bij zichzelf. 'Ga ik mee in de massa, pas ik me aan of blijf ik mezelf? Dagelijkse levenservaringen worden zo hertaald in dans om de leerlingen te laten reflecteren op hun identiteit. 

 

Wat is echt? Wat is Illusie? 

Deze voorstelling staat in het teken van 125 jaar Escher in Den Haag. 

Praktisch

 

Bij boeking van de voorstelling ‘Metamorfose’ wordt er in een twee uur durend programma een voor- en nagesprek aangeboden en een workshop. In deze workshop gaan de leerlingen zelf aan de slag met alle elementen uit de voorstelling.  

Aanvullend op de workshop kan de school gebruik maken van een online lesmap en deelnemen aan de winactie SCHAAKMAT. Met SCHAATMAT kan de hele klas een kijkje achter de schermen als ook een meet and greet met de dansers voor de dansvoorstelling 'Alice in Escherland' winnen. Een communityproject gebracht door de Dutch Don't Dance Division met meer dan 80 professionele en amateurdansers van 6 tot 80 jaar oud in Amare Den Haag. 

Duur van de activiteit 120 minuten

Min. aantal leerlingen per activiteit 40

Max. aantal leerlingen per activiteit 90

Speelvlak Gymlokaal 7L x 10B x 3H

Verduistering Niet nodig
Opbouwtijd 120 minuten

Leeftijd: groep 4-8 (po) en klas 1-2 (vo)

 

Te boeken voor: oktober en november 2023 (9,5 euro/lln)

Schaakmat

Praktisch

Kom jij met jouw klas kijken naar Metamorfose, doorloop je de workshop en de lesmap? Dan voldoe je aan onderstaande kerndoelen:

 

  • Kerndoel 54:De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

  • Kerndoel 55:De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 

Deze vertalen wij naar onderstaande doelen uit de leerlijn dans van de SLO (groep 5-8):

  • De leerling kan zich openstellen voor (semi) professionele voorstellingen in binnen- en buitenschoolse situaties. Hij ontleent dansinspiratie voor zijn danspresentatie aan het kijken naar dans uit zijn eigen cultuur en uit andere culturen.

  • De leerling kan met anderen een (beschouwings)gesprek voeren over een dansvoorstelling en er verschillende betekenissen aan geven met behulp van de danselementen ruimte, tijd en kracht. Hij kan dit als inspiratiebron gebruiken voor een eigen danspresentatie.

  • De leerling kan onderzoek doen naar de zeggingskracht van dans binnen de context van het onderwerp/thema. Hij kan met dansbewegingen, gevoelens, ervaringen, situaties en gebeurtenissen uitdrukken.

  • De leerling kan een reeks van eenvoudige bewegingen/danspassen onthouden en daarbij rekening houden met de maat, de sfeer en de frasering van de muziek. Hij kan daarbij muziek vertalen naar beweging en dans.

  • De leerling kan een relatie leggen tussen zijn eigen betekenisgeving en die van professionals en benoemen dat mensen verschillende meningen over dans hebben. Hij accepteert en respecteert meningen, ideeën en gevoelens van anderen over dans, danscultuur en danstrends.

 

bottom of page