top of page
Privacyverklaring De Dutch Don't Dance Division

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in DeDDDD. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. In deze privacyverklaring informeren we u hierover.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Het kan gaan om de volgende producten/diensten:
•    bezoek van een voorstelling
•    educatieve- of talentontwikkelingsactiviteiten en/of workshops,
•    nieuwsbrief
•    donateurschap/ supporters
•    onze website
•    sociale platforms waarop DeDDDD actief is
•    bezoekersonderzoek


Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, bestede bedrag en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn voor:

Onze dienstverlening

Om een overeenkomst te sluiten voor een ander product of dienst en de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld: deelname workshop, inschrijfformulieren, contactformulieren website.

Marketingdoeleinden

Om u te kunnen informeren over de evenementen van DeDDDD en haar (andere) producten en diensten en om deze informatie op uw interesse en voorkeur te kunnen af te stemmen. Bijvoorbeeld: voor de digitale nieuwsbrief, bij de aankoop van een ticket en acties.

Gebruik website

Om u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren, voor het gebruik van social media netwerken en voor marketingdoeleinden. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);

Donateursschap

Als donateur registreren en verwerken wij uw persoonsgegevens voor een correcte administratieve verwerking en om u te voorzien van relevante informatie over het donateurschap. Ten behoeve van marketingdoeleinden kan DeDDDD uw persoonsgegevens ook aanvullen met openbare informatie, die over u beschikbaar is. Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Marktonderzoek

Om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

 

Wet- en regelgeving

Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving;

Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Wordt mijn klantprofiel verrijkt?

Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij op de volgende manieren:

Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?) 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

DeDDDD schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen, uitgeverijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft DeDDDD de contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt. DeDDDD deelt verder geen persoonsgegevens met de derde partijen.

Theater heeft mijn persoonsgegevens met DeDDDD gedeeld?

DeDDDD verkoopt zelf geen toegangsbewijzen voor voorstellingen. DeDDDD heeft geen afspraken met theaters (en speellocaties) in binnen- en buitenland, waarbij het betreffende theater de persoonsgegevens deelt met DeDDDD.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

DeDDDD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
DeDDDD hanteert een maximale bewaartermijn van vijf jaar ten aanzien van de persoonsgegevens van niet-actieve natuurlijke personen. Onder niet-actieve natuurlijke personen wordt verstaan, personen die in die periode geen gebruik hebben gemaakt van de diensten van DeDDDD.
Na het verstrijken van de bezwaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen/ Voorafgaand aan de verwijdering stuurt DeDDDD u een mail ter kennisgeving. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wat is ons cookiebeleid?

Aan de hand van cookies kunt u op onze website worden herkend als u deze of andere websites (opnieuw)bezoekt. Wij gebruiken:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies.

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter, Facebook en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, Facebook en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter , Facebook en Google.

Marketing cookies

DeDDDD werkt daarnaast samen met Facebook voor Facebook Ads en Google Ads . Meer informatie: Facebook Ads / Google Ads
Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van deze marketing cookies via onze cookie wall.

Andere websites

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Wat zijn mijn rechten? 

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt een dergelijke vragen of verzoek richten aan: publiciteit@ddddd.nu Direct afmelden kan eveneens via dit mailadres.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens

Stichting De Dutch Don’t Dance Division
Thomas Schwenckestraat 42
2563 BZ Den Haag

dans@ddddd.nu

bottom of page