top of page
tHUIS

Coming Soon

Praktisch

 

Coming soon

Duur van de activiteit 120 minuten

Min. aantal leerlingen per activiteit 40

Max. aantal leerlingen per activiteit 90

Speelvlak Gymlokaal 7L x 10B x 3H

Verduistering Niet nodig
Opbouwtijd 120 minuten

Leeftijd: groep 4-8 (po) en klas 1-2 (vo)

 

Te boeken voor: oktober en november 2024 (9,5 euro/lln)

De Lesmap

Praktisch

Kom jij met jouw klas kijken naar tHUIS, doorloop je de workshop en de lesmap? Dan voldoe je aan onderstaande kerndoelen:

 

  • Kerndoel 54:De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

  • Kerndoel 55:De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 

Deze vertalen wij naar onderstaande doelen uit de leerlijn dans van de SLO (groep 5-8):

  • De leerling kan zich openstellen voor (semi) professionele voorstellingen in binnen- en buitenschoolse situaties. Hij ontleent dansinspiratie voor zijn danspresentatie aan het kijken naar dans uit zijn eigen cultuur en uit andere culturen.

  • De leerling kan met anderen een (beschouwings)gesprek voeren over een dansvoorstelling en er verschillende betekenissen aan geven met behulp van de danselementen ruimte, tijd en kracht. Hij kan dit als inspiratiebron gebruiken voor een eigen danspresentatie.

  • De leerling kan onderzoek doen naar de zeggingskracht van dans binnen de context van het onderwerp/thema. Hij kan met dansbewegingen, gevoelens, ervaringen, situaties en gebeurtenissen uitdrukken.

  • De leerling kan een reeks van eenvoudige bewegingen/danspassen onthouden en daarbij rekening houden met de maat, de sfeer en de frasering van de muziek. Hij kan daarbij muziek vertalen naar beweging en dans.

  • De leerling kan een relatie leggen tussen zijn eigen betekenisgeving en die van professionals en benoemen dat mensen verschillende meningen over dans hebben. Hij accepteert en respecteert meningen, ideeën en gevoelens van anderen over dans, danscultuur en danstrends.

 

bottom of page