Menu

Donateurs

De Dutch Don’t Dance Division is erg dankbaar aan alle fondsen en donateurs die alle fantastische producties en projecten mede mogelijk maken.

Alle beetjes helpen!

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL74INGB0009306614, t.n.v. Stichting De Dutch Don’t Dance Division.

Omdat DeDDDD is aangemerkt door de belastingdienst als Culturele ANBI, geniet u bij eenmalige en periodieke donaties extra belastingvoordeel!

Hier leest u alles over de ANBI Status en de voorwaarden voor belastingvoordeel bij giften. 

De belastingdienst heeft t.b.v. periodieke giften aan ANBI instellingen, zoals De Dutch Don’t Dance Division, besloten dat het niet meer nodig is om dit via de notaris te regelen. Er zijn nu overeenkomstformulieren door de belastingdienst ter beschikking gesteld waarmee direct tussen de donateur en de ANBI afspraken kunnen worden gemaakt t.b.v. het verkrijgen van belastingaftrek. En er is een machtigingsformulier voor automatische incasso van giften.

Job Sanders Scholarship

Voor sommige vakstudenten is het moeilijk om het volledige cursusgeld voor De Dutch Summer Dance Course te betalen. Daarom heeft De Dutch Don’t Dance Division de Job Sanders Scholarship in het leven geroepen. Dansers die aanspraak maken op deze scholarship krijgen financiële steun en/of hulp door bijvoorbeeld een gratis logeeradres. Talentvolle dansers die een kans verdienen, maar deze niet kunnen betalen komen in aanmerking voor de beurs.

We doen ons best maar ook dit jaar hebben we een (zeer) beperkt budget en beperkte logeeradressen beschikbaar om studenten te steunen.

Veel gulle gevers hebben dit initiatief de afgelopen jaren gesteund, door geld te geven of door een logeerplek aan te bieden. Indien u wilt meehelpen een danser, jong of oud, een kans te bieden bij De Dutch Summer Dance Course; graag!Voor vragen en informatie stuur een mail aan Berend Dikkers.

U kunt ook direct een donatie overmaken. Vermeld bij het overmaken ‘Job Sanders Scholarship’ – ING Bank NV, rekeningnummer: 9306614 o.v.v. St. De Dutch Don’t Dance Division. IBAN: NL74 INGB 0009306614, / BIC: INGBNL 2A.

Aanvraag Job Sanders Scholarship

Ben jij een talentvolle danser met veel motivatie, maar heb je onvoldoende financiële middelen? Stuur ons dan een motivatiebrief/mail over waarom jij een kans verdient om mee te dansen in De Dutch Summer Dance Course. Geef daarbij ook duidelijk aan hoe je financiële situatie eruit ziet. Daarnaast lezen we graag of je financiële steun wilt ontvangen of een logeeradres of beide.

Stuur deze brief/mail, met vermelding “DSDC/JSS”, naar Berend Dikkers.

De artistieke directie van De Dutch Summer Dance Course bekijkt de aanvragen en neemt een beslissing over een toekenning van de Job Sanders Scholarship.

Agenda

25 dec 2020 t/m 29 dec 2020