Menu

Kinder Dansweek A (DeDSDC)

Kinderen van 10 t/m 12 jaar, danservaring vereist

Kids Dance Week A (DeDSDC)

Children between the ages of 10 to 12 years old, dance experience required

Onder leiding van Eleonore van Lookeren  heeft De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC) ook dit jaar weer een geweldig programma voor kinderen die niets liever doen dan dansen. Voor iedere leeftijdscategorie heeft de KinderDansWeek iets te bieden. De kinderen leren nieuwe technieken en stukjes choreografie. Uiteraard staat het plezier hebben in dansen voorop!

Wie kan zich inschrijven?

Kinderen van 10 t/m 12 jaar, danservaring vereist.

Programma

Iedere middag vanaf 24 augustus. Zaterdag 29 augustus is de hele dag.

De kinderen krijgen les in verschillende dansdisciplines zoals, ballet, modern en creatieve dans. Daarnaast werken we tijdens de cursus met een thema. Daarmee leer je hoe een dans een verhaal kan vertellen of een gevoel kan weergeven. Naast het dansen gaan we ook creatief aan de slag; na afloop nemen ze een waar kunstwerk mee naar huis!

De kinderen van Dansweek A zullen de danscursus afsluiten met een informele presentatie voor publiek.

Schrijf je nu in!

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN

Prijs: € 150,-*

Voor alle cursussen is de Ooievaarspas geldig. Hiermee ontvangt u 50% korting. 

*Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele roosters op het bord tijdens de Course.

Contact

Voor vragen en aanvullende informatie stuur een mail aan Yvonne Schellekens: dsdc@ddddd.nu

2 lessen ballet
2 lessen modern
1 workshop creatief
5 lessen project (nieuwe choreografie)
een informele eindpresentatie

Deelname aan het randprogramma bestaande uit bv. Een les hiphop, lifttechniek, bezoek aan het NDT…

Exclusief eten & drinken
Exclusief slaapplek

Ballet:

Modern:

Creatief:

Project:

This year the Dutch Summer Dance Course (DeDSDC) also offers a fantastic program for children who love dance. The program is put together under the directions of Eleonore van Lookeren. The children are taught new techniques and choreographic works. During the lessons much attention is paid to the individual needs and abilities of the children. And most importantly we have fun! The KidsDanceWeek has something wonderful to offer for children of all ages.

Who can sign up?

Children between the ages of 10 to 12 years old, dance experience required

Program

Every afternoon from Tuesday 24/08 until Saturday 29/08 (2020). Saturday 29/08 will take up the entire day.

During this week children study the various disciplines of ballet, modern and creative dance. Our aim is to enable children to use dance as a means of personal expression and story telling. Children are also given the opportunity to create a wonderful piece of art to bring home!

The children of DanceWeek A will conclude their program with an informal presentation for friends, family and other participants.

Sign Up Now!

CLICK HERE TO SIGN UP

Price: € 150,-*

*Prizes are provisional.

Contact

For questions and additional information please send an email to Yvonne Schellekens: dsdc@ddddd.nu

2 lessons of ballet
2 lessons of modern dance
1 creative workshop
5 project lessons (new choreography)
an informal presentation at the end of the course

Participation in the additional program, existing of e.g. a lesson of hiphop, lifting techniques, a visit to the National Dancing Theatre...

Food & drinks excluded
Accommodation excluded

Agenda

20 mei 2020 t/m 27 jun 2020
25 dec 2020 t/m 29 dec 2020