Menu

Full Course A (DeDSDC)

Voor jonge professionele dansers en HBO dansvakstudenten

Full Course A (DeDSDC)

For professional dancers and advanced dance students

In Full Course A, het meest intensieve onderdeel van De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC), maken professionele en vergevorderde dansers kennis met het Nederlands danserfgoed. Je traint zij aan zij met de dansers van het Haagse dansgezelschap, De Dutch Don’t Dance Division. Het programma van Full Course A is gericht op het creëren van bewustzijn over tijdgeest en choreografen, die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van dans in Nederlands. Het daagt de dansers uit om verder te gaan dan “alleen de pasjes uitvoeren” en vormt daarmee een welkome verdieping op dans(vak)onderwijs. Doordat de dansers buiten hun comfort zone werken aan techniek en vaardigheden krijgen zij een nieuwe blik op wie ze zijn als danser en wat ze kunnen.

Persoonlijke ontwikkeling

Door persoonlijke coaching, een belangrijk onderdeel van De Dutch Summer Dance Course, krijgen dansers meer inzicht in de mogelijkheden voor hen in de danssector en/of het dansvakonderwijs. Juist omdat deze danscursus niet gekoppeld is aan één dansgezelschap kunnen de dansers en dansvakstudenten onbevangen reflecteren op de keuzes die ze moeten maken, of al gemaakt hebben, en de invloed daarvan op hun carrière.

Wie kan zich inschrijven?

Jonge professionele dansers en HBO  dansvakstudenten.
De aanmeldingen die wij binnenkrijgen worden ingedeeld op Full Course. Op de eerste dag van de cursus wordt de indeling bepaald voor Full Course A en Full Course B.

Programma

Maandagochtend 17 augustus t/m zaterdagavond 29 augustus 2020.

Deelnemers van Full Course A krijgen in ieder geval les in de stijlen ballet, modern, improvisatie en New Composition en leren uit het repertoire Kylián en van Manen.

Full Course A sluit af met een informele presentatie voor vrienden, familie en andere deelnemers.

Schrijf je nu in!

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN

Prijs: € 600,-* (inclusief €50,- inschrijfgeld)

Voor alle cursussen is de Ooievaarspas geldig. Hiermee ontvangt u 50% korting.

*Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Naast lessen ballet, moderne dans, repertoire en choreografie zal er een interessante randprogrammering zijn. Dit programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Cursisten over de Full Course 

“Ik kan er geen genoeg van krijgen. De sfeer is geweldig en iedereen is kei lief, de lessen zijn fijn en leerzaam!”

“De Dutch Summer Dance Course is een fantastische kans om zoveel nieuws te leren op het gebied van dans, maar ook om te leren kennismaken met nieuwe mensen!”

“De prijs-kwaliteitverhouding? In vergelijking met andere cursussen: top! Voor twee weken is het heel goedkoop i.v.m. de lessen, specials en bijvoorbeeld drankjes, barbecue en goodiebag.”

Contact

Voor vragen en aanvullende informatie stuur een mail aan Yvonne Schellekens: dsdc@ddddd.nu

Voor sommige vakstudenten is het moeilijk om het volledige cursusgeld te betalen. Daarom heeft De Dutch Don't Dance Division de Job Sanders Scholarship in het leven geroepen. Dansers die aanspraak maken op deze scholarship krijgen financiële steun en/of hulp door bijvoorbeeld een gratis logeeradres.

We doen ons best maar ook dit jaar hebben we een (zeer) beperkt budget en beperkte logeeradressen beschikbaar om studenten te steunen.

U kunt helpen!

Veel gulle gevers hebben dit initiatief de afgelopen jaren gesteund, door geld te geven of door een logeerplek aan te bieden. Indien u wilt meehelpen een danser, jong of oud, een kans te bieden bij De Dutch Summer Dance Course; graag! Voor vragen en informatie stuur een mail aan  dsdc@ddddd.nu.

U kunt ook direct een donatie overmaken. Vermeld bij het overmaken ‘Job Sanders Scholarship’ - ING Bank NV, rekeningnummer: 9306614 o.v.v. St. De Dutch Don’t Dance Division. IBAN: NL74 INGB 0009306614, / BIC: INGBNL 2A.

Wie kan zich aanmelden?

Talentvolle dansers die een kans verdienen, maar deze niet kunnen betalen komen in aanmerking voor de beurs.

Aanvraag Job Sanders Scholarship

Ben jij een talentvolle danser met veel motivatie, maar heb je onvoldoende financiële middelen? Stuur ons dan een motivatiebrief/mail over waarom jij een kans verdient om mee te dansen in De Dutch Summer Dance Course. Geef daarbij ook duidelijk aan hoe je financiële situatie eruit ziet. Daarnaast lezen we graag of je financiële steun wilt ontvangen of een logeeradres of beide.

Stuur deze brief/mail, met vermelding “DSDC/JSS”, naar dsdc@ddddd.nu.

Insturen kan tot 1 april 2020.

De artistieke directie van Dutch Summer Dance Course bekijkt de aanvragen en neemt een beslissing over een toekenning van de Job Sanders Scholarship.

Job Sanders DeDSDC 2006

Job Sanders (2e van links) tijdens de eerste Dutch Summer Dance Course 2006 ‚Pioniers van het Nederlands Danstheater’ met naast hem v.l.n.r. Annemarie Gerritsen, Gerard Lemaitre, Martinette (Pietje) Janmaat and Mabel Alter.

 Job Sanders (Amsterdam 1929 – Den Haag 2008)

Net voor de Tweede Wereldoorlog vertrok Job Sanders met zijn ouders naar de Verenigde Staten. Hij ontving een beurs om te studeren aan de American Ballet School, waar George Balanchine docent was. Job heeft o.a. gedanst in: Ballet Society (later NYC Ballet), The Ballet Russes de Monte Carlo en Nederlands Dans Theater. Hij is de director geweest van verschillende gezelschappen. Vanaf 1967 creëerde hij verschillende balletten en gaf hij les op het Koninklijk Conservatorium en Rotterdam Dance Academy. Zijn liefde voor dans en theater geeft hij door in de beurs die op zijn naam staat.

12 lessen ballet
10 lessen modern
10 lessen repertoire
10 lessen nieuwe compositie
een informele tussen- en eindpresentatie

Deelname aan het randprogramma bestaande uit bv. diverse lezingen, museumbezoeken, een diner aan het strand…

Exclusief eten & drinken
Exclusief slaapplek

* Alles onder voorbehoud

Full Course A

Ballet:
Modern Jazz:
Modern:

Repertoire (Kylián):
Repertoire (van Manen):
New Composition:

Full Course A, the most intense course of De Dutch Summer Dance Course, offers professional and advanced dancers the opportunity to get acquainted with the Dutch dance heritage. You are training side by side with the dancers of De Dutch Don't Dance Division. The aim of Full Course A is to create an awareness about zeitgeist and the leading choreographers that influence the Dutch dance styles today. It challenges the participants to go beyond “just performing the steps”. Dancers are invited to step outside their comfort zone by working on unknown techniques and skills in order to gain a new perspective on who they are as dancers and what they are able accomplish.

Personal development

Personal coaching is an important part of De Dutch Summer Dance Course, which enables the dancer to gain more knowledge about their future possibilities. Because DeDSDC is not linked to a dance company, the summer course gives dancers the opportunity to take the information, coaching, and knowledge given and apply it as they will to their future career choices and goals.

Quotes Full Course

“It was so much fun! I learned a lot about myself as a dancer!”

“YES, I would participate again! I had two AMAZING weeks here in The Hague, wonderful people, wonderful course and wonderful dancing.”

“I liked the lectures about nutrition and how to prevent injuries. Awesome with a barbecue at the beach!"

“It was a fantastic experience with kind people in a beautiful city. I loved the beach braai and watching the dance films. The Hague is great, beautiful and safe.”

Who can sign up?

Professional dancers and advanced dance students.

Program

Monday morning 17/08 until Saturday night 29/08 (2020).

Participants of Full Course A attend classes in the discipline of Ballet, Modern, Improvisation and New Composition and learn from the repertoire of Kylián and Van Manen.

Full Course A concludes with an informal presentation for friends, family and other participants

Teachers

Ballet:
Modern Jazz:
Modern:

Repertoire (Kylián):
Repertoire (van Manen):
New Composition:

 

Sign up now!

CLICK HERE TO SIGN UP

Price: €600, –* (including a €50,- registration fee)

*Prizes are provisional.

Contact

For questions and additional information please send an e-mail to Yvonne Schellekens: dsdc@ddddd.nu

For some students / dancers it is a problem to pay for the fee and other costs for De Dutch Summer Dance Course. The Job Sanders Scholarship (JSS) can give a financial support and/or an address to sleep and live.
The budget is limited.

Deadline: April 1st 2020

How to be considered for a JSS;

Write a motivation and explanation about your financial situation, to:

De DDDD, (DSDC/JSS)
Thomas Schwenckestraat 42
2563 BZ The Hague
The Netherlands

or mail (DSDC/JSS) to dsdc@ddddd.nu

Please mention clearly if you need financial support, a place to stay or both and include your C.V.

The artistic team of De Dutch Summer Dance Course will make a decision in giving a dancer a JSS.

Job Sanders DeDSDC 2006

Job Sanders (2nd from the left) during the first Dutch Summer Dance Course in 2006‚ Pioniers of the Nederlands Danstheater’ with next to him: Annemarie Gerritsen, Gerard Lemaitre, Martinette (Pietje) Janmaat and Mabel Alter.

 Job Sanders (Amsterdam 1929 – The Hague 2008)

Just before the 2nd World War Job Sanders left The Netherlands with his parents to the USA. He got a scholarship to study at the School of American Ballet where George Balanchine was teacher. He danced a.o. in: Ballet Society (later NYC Ballet), The Ballet Russes de Monte Carlo and Nederlands Dans Theater. He became director of several companies. As of 1967 he created many ballets and was a teacher on the Royal Conservatory and Rotterdam Dance Academy. His love for Dance and Theatre is passed on in the scholarship that has his name.

12 lessons of ballet
10 lessons of modern dance
10 lessons of repertoire
10 lessons of new composition
an informal presentation in the middle and at the end of the course

Participation in the additional program, existing of e.g. several lectures, museum visits, a dinner at the beach...

Food & drinks excluded
Accommodation excluded

* Without prejudice

 

Teachers Full Course A

Ballet:
Modern Jazz:
Modern:

Repertoire (Kylián):
Repertoire (van Manen):
New Composition:

For students of De Dutch Summer Dance Course who needs an accommodation, we have a special offer at Kingkool. This hostel is at walking distance from Korzo theatre, in The Hague’s city centre. You can share the ‘Dutch Farm Room’ with other dance students.

Price: Not Known Yet
Reservation: info@kingkool.nl, subject: DeDSDC2020 and mention your arrival and departure dates.

Kinkgkool also has private rooms and rooms for 3,4,5 or 6 people. If you are interested, please send them an email. They can inform you about the prices and availability (5% discount).

About Kingkool

Kingkool is a modern, stylish, comfortable and friendly establishment, which offers quality accommodation at a reasonable price.

Kingkool: “Yes we are a hostel, but what's in a name? Boutique Hostel, Design Hotel, Budget Accommodation, we don't like to think inside the box. We call it Kingkool!”

The hostel offers a fully equipped guest kitchen, a super comfortable lounge, a fully stocked bar, a movie theatre and an epic terrace for chilling outside.

Practical information

  • Linen included
  • Towel excluded
  • Bring your own toiletries
  • Lockers in the rooms available
  • Laundry: ask the reception about the possibilities
  • No breakfast included.
  • Accessibility: Tram number 2,3,4,6 from The Hague Central Station. Stop: "Brouwersgracht"

DSC_0185 DSC_8668 DSC_8835 KingKool_final

Agenda

20 mei 2020 t/m 27 jun 2020
25 dec 2020 t/m 29 dec 2020