Menu

Docenten Observatie Traject (DeDSDC)

Dansdocenten

Teacher Observation Pathway (DeDSDC)

Dance teachers

Ook dit jaar krijgen dansdocenten de kans om mee te kijken met de docenten die lesgeven tijdens De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC). Daarbij is er veel tijd en aandacht voor het uitwisselen van kennis over didactiek.

Deelname aan het Docenten Observatie Traject versterkt dansdocenten in hun aanpak en vergroot hun kennis over lesgeven en dans. Het geeft ze handvaten om dansers nog beter te begeleiden en op te leiden. Omdat de dansdocenten dezelfde taal spreken is er ruimte voor veel diepgang in de bespreking van werkwijzen en ideeën.

Wie kan zich inschrijven?

Dansdocenten.

Programma

Dinsdagochtend 18 augustus t/m zaterdagavond 29 augustus 2020 (keuze: 1 of 2 weken).

Dansdocenten volgen een route door De Dutch Summer Dance Course en zijn aanwezig bij diverse lessen, die in tijdens de cursus aangeboden worden. Het materiaal dat ze daar zien kan als inspiratie gebruikt worden voor de rest van het jaar. In gesprekken met de diverse dansdocenten en met de artistieke leiding van DeDSDC; Eleonore van Lookeren, Rinus Sprong en Thom Stuart, worden visie, uitleg en vragen over het dansdocentschap besproken.

De artistieke leiding van DeDSDC bepaald de route die de deelnemers zullen volgen. De docenten kunnen van te voren aangeven waar hun voorkeur ligt.

Schrijf je nu in!

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN

Prijs: v.a. € 125 p.w.* (inclusief €50,- inschrijfgeld)

Voor alle cursussen is de Ooievaarspas geldig. Hiermee ontvangt u 50% korting.

*Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Contact

Voor vragen en aanvullende informatie stuur een mail aan Yvonne Schellekens: dsdc@ddddd.nu

Een op maat gemaakt programma naar aanleiding van het interessegebied van de deelnemer.

Gespreksmomenten met diverse docenten.

Extra: deelname aan het randprogramma bestaande uit bv. diverse lezingen, museumbezoeken…

Exclusief eten & drinken
Exclusief slaapplek

Docenten van De Dutch Summer Dance Course 2020 zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Full Course A

 

Full Course B

 

Half Course A

 

Half Course B

 

Half Course C

 

Senior Course

 

Kinder Dans Week

This year dance teachers will get the opportunity again to observe the instructors who teach the classes of De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC). In addition, there is time in the program to the exchange knowledge about teaching.

Participation in the Teacher Observation Pathway strengthens dance teachers in their approach to teaching and increases their knowledge about teaching dance. It presents the tools necessary to become better dance instructors. Since dance is a universal language, there is room for in depth discussions about teaching methods and ideas.

Who can sign up?

Dance teachers.

Program

Tuesday morning 17/08 until Saturday evening 29/08 (2020) (You can choose between one or two weeks).

Dance Teachers will follow the De Dutch Summer Dance Course course and attend the various offered classes. The material they see will hopefully serve as a source of continued inspiration. In discussions with the various the dance teachers and with the artistic directors of De Dutch Summer Dance Course (Eleonore van LookerenRinus Sprong and Thom Stuart), dance teachers will learn about our vision on dance and have the opportunity to ask questions.

The artistic directors of De Dutch Summer Dance Course will determine the courses the participants will follow. The teachers may indicate their preferences in advance.

Sign Up Now!

CLICK HERE TO SIGN UP

Price: € 125,-* per week (including a €50,- registration fee)

*Prizes are provisional.

Contact

For questions and additional information please send an email to Yvonne Schellekens: dsdc@ddddd.nu

A custom made program concerning the interests of the participant.

Moments of conversation with various teachers.

Extra: participation in the side program existing of e.g. various lectures, visits to a museum...

Food & drinks excluded
Accommodation excluded

Teachers for this course will be announced as soon as possible

Full Course A

 

Full Course B

 

Half Course A

 

Half Course B

 

Half Course C

 

Senior Course

 

Kinder Dans Week

 

Agenda

20 mei 2020 t/m 27 jun 2020