Menu

De Dutch Summer Dance Course 2018

Schrijf je nu in!

De Dutch Summer Dance Course 2018

Register now!

 

Klik hier voor Dutch Summer Dance Course 2020

Professionele dansers, dansvakstudenten en amateurdansers uit binnen- en buitenland (2,5 – 65+ jaar) kunnen kiezen uit een aanbod voor eigen leeftijd en niveau. In het repertoire staat het Nederlands danserfgoed centraal. Daarnaast zijn er lessen ballet, modern en nieuwe choreografie en wordt een inspirerend randprogramma aangeboden tijdens De Dutch Summer Dance Course. 

Net als altijd dansen we tijdens De Dutch Summer Dance Course onder het motto ‘Learn from the Past, step into the Future’. Cursisten worden verrijkt met de rijke Nederlandse choreografie-traditie; van ontstaansgeschiedenis tot techniek, inspiraties en belangrijke invloeden. Tevens wordt bij de Full Course repertoire gedaan van Hans van Manen en Jiří Kylián.

Dit jaar is het thema van De Dutch Summer Dance Course: “Zee”.

Data: 11 t/m 23 augustus 2018
Locatie: Korzo Theater, Den Haag

Schrijf je nu in!

Iedereen die danst, maakt deel uit van een internationale gemeenschap met een passie. Dat is de visie van De Dutch Summer Dance Course. 

Zomerdanscursussen in Den Haag

Full Course A 11 – 23 augustus | € 600,- * VOL
Professionele dansers en HBO dansvakstudenten

Full Course B 11 – 23 augustus | € 600,- * VOL
MBO dansvakstudenten en vooropleiding dans

Half Course A 11 – 16 augustus | € 325,- * VOL
Vooropleiding dansvakstudenten & vergevorderde amateurdansers (13 t/m 15 jaar)

Half Course B 11 – 16 augustus | € 325,- * VOL
Gevorderde amateurdansers (16 t/m 25 jaar)

Half Course C 18 – 23 augustus | € 325,- * VOL
Gevorderde amateurdansers (26 t/m 40+ jaar)

Senior Course 18 – 23 augustus | € 275,- * VOL
Amateurdansers, (ex-)professionele dansers en dansdocenten (va +/- 40 jaar)

Docenten Observatie Traject 12 – 23 augustus (keuze uit 1 of 2 weken) | € 125,-*
Dansdocenten

Danscursussen voor kinderen

Kinder dansweek A 18 – 23 augustus | € 150,- * VOL
Kinderen van 10 t/m 12 jaar, danservaring vereist

Kinder dansweek B 20 – 22 augustus | € 95,- * VOL
Kinderen van 7 t/m 9 jaar, danservaring heeft voorkeur

Kinder dansweek C 19 augustus | € 30,- *
Kinderen van 4 t/m 6 jaar, geen danservaring vereist

Kinder dansweek D 15 augustus | € 15,-*
Kinderen van 2,5 t/m 4 jaar met een ouder/begeleider, geen danservaring vereist

* Wijzigingen onder voorbehoud


De Dutch Summer Dance Course is een samenwerkingsverband tussen De Dutch Don’t Dance Division en  Ballet & Co

logoDeDDDD_gr kopieBalleet en co banner

Vormgeving: Bureau Visueel

——————————————————————————————————————————————————–

Voor sommige vakstudenten is het moeilijk om het volledige cursusgeld te betalen. Daarom heeft De Dutch Don't Dance Division de Job Sanders Scholarship in het leven geroepen. Dansers die aanspraak maken op deze scholarship krijgen financiële steun en/of hulp door bijvoorbeeld een gratis logeeradres.

We doen ons best maar ook dit jaar hebben we een (zeer) beperkt budget en beperkte logeeradressen beschikbaar om studenten te steunen.

U kunt helpen!

Veel gulle gevers hebben dit initiatief de afgelopen jaren gesteund, door geld te geven of door een logeerplek aan te bieden. Indien u wilt meehelpen een danser, jong of oud, een kans te bieden bij De Dutch Summer Dance Course; graag!Voor vragen en informatie stuur een mail aan  dsdc@ddddd.nu.

U kunt ook direct een donatie overmaken. Vermeld bij het overmaken ‘Job Sanders Scholarship’ - ING Bank NV, rekeningnummer: 9306614 o.v.v. St. De Dutch Don’t Dance Division. IBAN: NL74 INGB 0009306614, / BIC: INGBNL 2A.

Wie kan zich aanmelden?

Talentvolle dansers die een kans verdienen, maar deze niet kunnen betalen komen in aanmerking voor de beurs.

Aanvraag Job Sanders Scholarship

Ben jij een talentvolle danser met veel motivatie, maar heb je onvoldoende financiële middelen? Stuur ons dan een motivatiebrief/mail over waarom jij een kans verdient om mee te dansen in De Dutch Summer Dance Course. Geef daarbij ook duidelijk aan hoe je financiële situatie eruit ziet. Daarnaast lezen we graag of je financiële steun wilt ontvangen of een logeeradres of beide.

Stuur deze brief/mail, met vermelding “DSDC/JSS”, naar dsdc@ddddd.nu.

Insturen kan tot 1 april 2018.

De artistieke directie van Dutch Summer Dance Course bekijkt de aanvragen en neemt een beslissing over een toekenning van de Job Sanders Scholarship.

Job Sanders DeDSDC 2006

Job Sanders (2e van links) tijdens de eerste Dutch Summer Dance Course 2006 ‚Pioniers van het Nederlands Danstheater’ met naast hem v.l.n.r. Annemarie Gerritsen, Gerard Lemaitre, Martinette (Pietje) Janmaat and Mabel Alter.

 Job Sanders (Amsterdam 1929 – Den Haag 2008)

Net voor de Tweede Wereldoorlog vertrok Job Sanders met zijn ouders naar de Verenigde Staten. Hij ontving een beurs om te studeren aan de American Ballet School, waar George Balanchine docent was. Job heeft o.a. gedanst in: Ballet Society (later NYC Ballet), The Ballet Russes de Monte Carlo en Nederlands Dans Theater. Hij is de director geweest van verschillende gezelschappen. Vanaf 1967 creëerde hij verschillende balletten en gaf hij les op het Koninklijk Conservatorium en Rotterdam Dance Academy. Zijn liefde voor dans en theater geeft hij door in de beurs die op zijn naam staat.

As always, there’s one motto during De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC): ‘Learn from the past, step into the future’. Course participants are introduced to the rich Dutch choreography and dance tradition.

DeDSDC offers courses for (inter)national professional dancers, dance students and amateur dancers from 2½ to 65+. DeDSDC is divided into several different courses for dancers and teachers of different ages and levels. For professional dancers and dance students repertoire of Hans van Manen and Jiří Kylián will be studied and performed.

De Dutch Summer Dance Course: more than a summer course

Specials are also organized (side program) through which the students are introduced to the world behind dance and get the opportunity to both get to know each other and the teachers. Soon the side program will be announced, think of lectures, museum visits and a summer dinner at the beach.

Period: 11 - 23 August 2018
Location: Korzo Theater, The Hague (Netherlands)

Click on a course below for more information and registrations


Full Course A SOLD OUT

Professional dancers and advanced dance students
Date: 11 - 23 August
Price: € 600*

Full Course B SOLD OUT

Dance students and pre-education
Date: 11 - 23 August
Price: € 600*

Half Course A

Dance students and advanced amateur dancers (13 to 15 years)
Date: 11 - 16 August
Price: € 325*

Half Course B SOLD OUT

Advanced amateur dancers ( 16 to 25 years)
Date: 11 - 16 August
Price: € 325*

Half Course C SOLD OUT

Advanced amateur dancers (26 to 40+ years)
Date: 18 - 23 August
Price: € 325*

Senior Course SOLD OUT

Amateur Dancers, (former) professional dancers and dance teachers (+/- 40 years)
Date: 18  - 23 August
Price: € 275*

Theater Observation Pathway 

Dance teachers
Date: 12 - 23 August (choose:1 or 2 weeks)
Price: starts at € 125 p.w.*

Kids Dance Courses

Kids dance week A SOLD OUT

Children between the ages of 10 to 12 years old, dance experience required
Date: 18 - 23 August
Price: € 150*

Kids dance week B

Children between the ages of 7 and 9 years old
Date: 20 - 22 August
Price: € 95*

Kids dance week C

Children between the ages of 4 and 6 years old
Date: 19 August
Price: €30*

Kids dance week D

Children between the age 2,5 and 4 years old
Date: 15 August
Price: €15*

*Prizes are provisional.


Contact (not for registrations)

Ariane Aris: dsdc@ddddd.nu

De Dutch Summer Dance Course is a partnership between De Dutch Don’t Dance Division and Ballet & Co

logoDeDDDD_gr kopieBalleet en co banner

For some students / dancers it is a problem to pay for the fee and other costs for De Dutch Summer Dance Course. The Job Sanders Scholarship (JSS) can give a financial support and/or an address to sleep and live.
The budget is limited.

Deadline: April 1st 2017

How to be considered for a JSS;

Write a motivation and explanation about your financial situation, to:

De DDDD, (DSDC/JSS)
Thomas Schwenckestraat 42
2563 BZ The Hague
The Netherlands

or mail (DSDC/JSS) to dsdc@ddddd.nu

Please mention clearly if you need financial support, a place to stay or both and include your C.V.

The artistic team of De Dutch Summer Dance Course will make a decision in giving a dancer a JSS.

Job Sanders DeDSDC 2006

Job Sanders (2nd from the left) during the first Dutch Summer Dance Course in 2006‚ Pioniers of the Nederlands Danstheater’ with next to him: Annemarie Gerritsen, Gerard Lemaitre, Martinette (Pietje) Janmaat and Mabel Alter.

 Job Sanders (Amsterdam 1929 – The Hague 2008)

Just before the 2nd World War Job Sanders left The Netherlands with his parents to the USA. He got a scholarship to study at the School of American Ballet where George Balanchine was teacher. He danced a.o. in: Ballet Society (later NYC Ballet), The Ballet Russes de Monte Carlo and Nederlands Dans Theater. He became director of several companies. As of 1967 he created many ballets and was a teacher on the Royal Conservatory and Rotterdam Dance Academy. His love for Dance and Theatre is passed on in the scholarship that has his name.

Agenda

20 mei 2020 t/m 27 jun 2020
25 dec 2020 t/m 29 dec 2020