Menu

DE DUTCH SUMMER DANCE COURSE 2014

‘Learn from the Past, step into the Future’

DE DUTCH SUMMER DANCE COURSE 2014

”Learn from the Past, Step into the Future“

Van maandag 21 juli t/m zaterdag 2 augustus 2014 organiseert De Dutch Don’t Dance Division, i.s.m. Ballet & Co en Holland Dance, voor de negende keer De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC). Een internationale danscursus waarin het Nederlandse danserfgoed centraal staat. In voorgaande jaren kwamen dansers van over de hele wereld naar Den Haag om om les te krijgen van internationaal vermaarde choreografen en dansers. De zomercursus is erop gericht om de historie en specifieke visie op moderne dans en ballet in Nederland door te geven.

‘Learn from the Past, step into the Future’

Onder het motto ‘Learn from the Past, step into the Future’ worden de cursisten ingeleid in de rijke Nederlandse choreografie-traditie; van ontstaansgeschiedenis tot techniek, inspiraties en belangrijke invloeden. DeDSDC biedt cursussen voor professionele dansers en dansvakstudenten uit binnen- en buitenland, en amateurdansers van 2 ½ tot 65+. DeDSDC  is opgedeeld in 5 verschillende onderdelen voor dansers en docenten van verschillende leeftijden en niveau’s. Daarnaast worden er specials georganiseerd (randprogramma) waardoor de cursisten kennis maken met de wereld achter de dans.

De Dutch Summer Dance Courses

Full Course

Voor professionals
€ 550,-

Full Course  21-07 t/m 02-08 

Half Course A B C

Voor gevorderde amateurdansers
€ 300,-

Half course A  28-07 t/m 02-08  VOL
Half course B  21-07 t/m 26-07
Half course C  28-07 t/m 02-08  VOL

Senior Course    VOL

Voor amateurdansers, (ex-)professionele dansers, dansdocenten
€ 250,-

Senior Course  28-07 t/m 02-08

Kinder Dans Week A B C D AB
Voor kinderen
v.a. €15,-

Kinder Dans Week A  21-07 t/m 26-07 (middagen)  VOL
Kinder Dans Week B  23-07 t/m 25-07 (ochtenden)
Kinder Dans Week C  22-7
Kinder Dans Week D  30-7

Docenten Observatie Traject
Voor dansdocenten
€ 250,-

Docenten Observatie Traject 21-07 t/m 02-08

Voor alle cursussen is de Ooievaarspas geldig.

Dansdocenten

De docenten voor de meeste Dutch Summer Dance Course cursussen zijn inmiddels bekend*. U vindt een lijst met docenten op de cursus pagina’s.

Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele roosters op het bord tijdens De Dutch Summer Dance Course. 

Specials

Naast de lessen en workshops die onderdeel zijn van de verschillende cursusonderdelen heeft DeDSDC een randprogramma waarin de dansers en docenten kennis maken met de wereld achter de dans. Bovendien leren de deelnemers Den Haag kennen door uitstapjes in de stad. Een vast onderdeel hiervan is het Beach-Buffet aan het Haagse strand.

We zijn momenteel druk bezig met het organiseren van de specials. Eéntje kunnen we alvast verklappen: Tijdens DeDSDC zal Sinerjey (bekend van o.a The Ultimate Dance Battle 2011 en So You Think You Can Dance 2012) een aantal groepen verassen met een Hip Hop workShock!

Locatie

DeDSDC word gehouden in het Korzo Theater in Den Haag.

Routebeschrijving Korzo Theater

Blijf je in Den Haag slapen?

Hostel The Hague hanteert dit jaar een speciale prijs voor De Dutch Summer Dance Course deelnemers: €23,- per nacht (incl ontbijt, excl €1,30 toeristenbelasting pppn). Reserveren kan via office@hostelthehague.com. Vermeld de dag van aankomst en vertrek + zet in het onderwerp dat het voor de Dutch Summer Dance Course is (zodat je in aanmerking komt voor de speciale actieprijs).
Het hostel ligt in het centrum van Den Haag, vlakbij de gezellige Grote Markt. Vanaf het hostel loop je binnen 10 minuten naar het Korzo Theater.

Contact

Voor vragen en informatie stuur een mail aan Ariane Aris

partners

Voor sommige vakstudenten is het moeilijk om het volledige cursusgeld te betalen. Daarom heeft De Dutch Don't Dance Division de Job Sanders Scholarship in het leven geroepen. Dansers die aanspraak maken op deze scholarship krijgen financiële steun en/of hulp door bijvoorbeeld een gratis logeeradres.

We doen ons best maar ook dit jaar hebben we een (zeer) beperkt budget en beperkte logeeradressen beschikbaar om studenten te steunen.

U kunt helpen!

Veel gulle gevers hebben dit initiatief de afgelopen jaren gesteund, door geld te geven of door een logeerplek aan te bieden. Indien u wilt meehelpen een danser, jong of oud, een kans te bieden bij De Dutch Summer Dance Course; graag!Voor vragen en informatie stuur een mail aan Ariane Aris.

U kunt ook direct een donatie overmaken. Vermeld bij het overmaken ‘Job Sanders Scholarship’ - ING Bank NV, rekeningnummer: 9306614 o.v.v. St. De Dutch Don’t Dance Division. IBAN: NL74 INGB 0009306614, / BIC: INGBNL 2A.

Wie kan zich aanmelden?

Talentvolle dansers die een kans verdienen, maar deze niet kunnen betalen komen in aanmerking voor de beurs. 

Aanvraag Job Sanders Scholarship

Ben jij een talentvolle danser met veel motivatie, maar heb je onvoldoende financiële middelen? Stuur ons dan een motivatiebrief/mail over waarom jij een kans verdient om mee te dansen in De Dutch Summer Dance Course. Geef daarbij ook duidelijk aan hoe je financiële situatie eruit ziet. Daarnaast lezen we graag of je financiële steun wilt ontvangen of een logeeradres of beide.

Stuur deze brief/mail, met vermelding “DSDC/JSS”, naar Berend Dikkers.

Insturen kan tot 1 april 2014.

De artistieke directie van Dutch Summer Dance Course bekijkt de aanvragen en neemt een beslissing over een toekenning van de Job Sanders Scholarship.

Job Sanders DeDSDC 2006

Job Sanders (2e van links) tijdens de eerste Dutch Summer Dance Course 2006 ‚Pioniers van het Nederlands Danstheater’ met naast hem v.l.n.r. Annemarie Gerritsen, Gerard Lemaitre, Martinette (Pietje) Janmaat and Mabel Alter.

Cursusindeling en selectie

De selectie en cursusindeling van de cursisten geschiedt door de artistieke leiding van DeDSDC. Deze indeling geschiedt, in eerste instantie, op basis van het ingezonden CV en dansfoto, en, in tweede instantie, tijdens aanvang van DeDSDC. De artistieke directie is gerechtigd om deelnemers naar een andere cursus over te plaatsen.

Deelname

De deelnemer is verplicht actief deel te nemen aan alle lessen die onderdeel zijn van de cursus waar hij of zij voor is ingedeeld. Wanneer bepaalde activiteiten schadelijk zijn voor de deelnemer i.v.m. blessures of ander letsel dan kan de cursist in overleg met de artistieke directie besluiten af te zien van deelname.
Op het moment dat de deelnemer start aan DeDSDC is hij/zij in vorm en beseft hij/zij dat DeDSDC een zomercursus is waarbij er niveauverschillen kunnen zijn binnen een cursusgroep.

Annulering en restitutie

Annuleren kan alleen schriftelijk, per email naar dsdc@ddddd.nu. Voor annuleringen en restitutie hanteren wij de volgende regels:
1. Bij annulering voor 7 juni 2014 is volledige restitutie van het cursusgeld mogelijk.
2. Bij annulering tussen 7 juni en 7 juli 2014 is 80% restitutie van het cursusgeld mogelijk.
3. Bij annulering na 7 juli wordt het betaalde cursusgeld niet geretourneerd, tenzij de cursist in het bezit is van een doktersverklaring waarin deelname aan DeDSDC 2014 niet mogelijk wordt verklaard.

Ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering

Alle deelnemers van DeDSDC zijn verplicht een eigen en dekkende ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Aansprakelijkheid

Deelname aan DeDSDC geschiedt geheel op vrijwillige basis en is voor eigen risico van de cursist.
De organisatie van DeDSDC is in geen geval aansprakelijk voor opgelopen blessures of letsel en/of verlies en diefstal van, en schade aan bezittingen opgetreden tijdens DeDSDC.

Blessures en/of letsel

De organisatie van DeDSDC is in geen geval aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of enig letsel opgelopen tijdens DeDSDC.
Van iedere deelnemer wordt verwacht dat de artistieke directie van DeDSDC en, in gezamenlijk overleg ook de docenten, op de hoogte worden gesteld van eventuele fysieke beperkingen en/of blessures van de cursist.
Eventuele kosten voor behandeling van blessures of letsel opgelopen tijdens DeDSDC zijn ten alle tijde voor rekening van de cursist zelf.

Huisregels

Alle deelnemers dienen zich aan de huisregels te houden. Te weten:
1. De lessen worden in passende danskleding gevolgd.
2. Er wordt met respect omgegaan met de faciliteiten; de studio's, theaterzaal, kleedkamers en green room worden schoon en netjes gehouden.
3. Niet met je schoenen op de stoelen in de zaal of in de studio, evt. wel met sokken.
4. Eten en drinken anders dan water is niet toegestaan in de studio's en theaterzaal.
In de kleedkamer en de foyer van het Korzo Theater kan gegeten/gedronken worden.
De keuken op de 1e etage is alleen toegankelijk voor stafleden.
5. Wij adviseren geen dure en/of kwetsbare spullen mee te nemen naar de cursuslocatie. Zo voorkom je verlies of schade.

Publiciteit

Tijdens DeDSDC worden foto's en filmopnamen gemaakt. Een deel hiervan wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden.
Heb je een probleem of vraag? Neem contact op met de staf, zij kunnen je verder helpen.

Crew

Zakelijk leiding: Berend Dikkers
Productie: Ben Overbeek, Charlie dos Reis Borges
Marketing/publiciteit: Merel Wuisman

From Monday, July 21st to Saturday, August 2nd 2014, the Dutch Don’t Dance Division, Ballet & Dance Co, together with Holland Dance will hold its 9th Dutch Summer Dance Course (DeDSDC). DeDSDC is an international dance course which attracts dancers from all over the world to come to The Hague to learn from and about internationally renowned choreographers and dancers. The Dutch dance heritage stands central to the dance course and it is our aim to pass this heritage to future dance in The Netherlands.

”Learn from the Past, Step into the Future“

During DeDSDC, students become acquainted with the rich Dutch choreographic tradition, observing its history, techniques, inspirations and influences. DeDSDC offers courses for professional dancers, dance students and amateurs from all over the world. DeDSDC offers courses from the age of 2 ½ to 65 +. The summer course is divided into 5 different areas of study for the diverse ages and levels of the dancers. Besides these fixed courses we offer some great additional specials for all students!

The Dutch Summer Dance Courses

Full Course
For professionals
€ 550,-

Full Course  21-07 - 02-08

Half Course A B C
For advanced amateur dancers
€ 300,-

Half course A  28-07 - 02-08  FULL
Half course B  21-07 - 26-07
Half course C  28-07 - 02-08  FULL

Senior Course   FULL

For amateur dancers, (former) professional dancers and dance teachers
€ 250,-

Senior Course  28-07 - 02-08

Kids Dance Week A B C D
For kids
from € 20,-

Kids Dance Week A  23-07 - 25-07 (afternoons) FULL
Kids Dance Week B  23-07 - 25-07 (mornings) FULL
Kids Dance Week C  22-7
Kids Dance Week D  30-7

Teachers Observation Pathway
For dance teachers
€ 250,-

Teachers Observation Pathway 21-07 - 02-08

We apply the following terms and conditions for the Dutch Summer Dance Course 2014.

Teachers

You can find information about who will be teaching during De Dutch Summer Dance Courses on the specific course pages. This information may be subject to change. Please keep an eye on to the schedule boards during De Dutch Summer Dance Course.

Specials

In addition to the classes and workshops that are part of the various courses, De Dutch Summer Dance Course offers participants an extra program in which they are introduced to the world behind the dance. Participants get to know The Hague by taking trips to characteristic places and organizations. One activity that is always a part of the extra program planning is a trip to the beach and a buffet dinner at the Hague Beach.

We are currently busy with organizing the specials. One we can already tell you: During DeDSDC Sinerjey (known from The Ultimate Dance Battle 2011 and So You Think You Can Dance 2012)will surprise some of the groups with a Hip Hop workShock!

Location

DeDSDC will take place in the Korzo Theater in The Hague.

Directions to Korzo Theater

Are you staying the night in The Hague?

Hostel The Hague has a special offer for Dutch Summer Dance Course participants: € 23, - per night (incl. breakfast, excl. € 1.30 tourist tax per person per night). You can make your reservation by sending an email to office@hostelthehague.com. In your email please specify the day of arrival and departure and add 'De Dutch Summer Dance Course' in the subject of your email (so you qualify for the special offer).

The hostel is located in the city center of The Hague, near the lively square 'De Grote Markt'. From the hostel it takes about 10 minutes to walk to the Korzo Theater.

Contact

If you have any questions or you need more information, send an email to Ariane Aris

 

partners

For some students / dancers it is a problem to pay for the fee and other costs for De Dutch Summer Dance Course. The Job Sanders Scholarship (JSS) can give a financial support and/or an address to sleep and live.
The budget is limited.

Deadline April 1st 2014

How to be considered for a JSS;

Write a motivation and explanation about your financial situation, to:

De DDDD, (DSDC/JSS)
Thomas Schwenckestraat 42
2563 BZ The Hague
The Netherlands

or mail (DSDC/JSS) to Berend Dikkers

Please mention clearly if you need financial support, a place to stay or both and include your C.V.

The artistic team of De Dutch Summer Dance Course will make a decision in giving a dancer a JSS.

 Job Sanders (Amsterdam 1929 – The Hague 2008)

Just before the 2nd World War Job Sanders left The Netherlands with his parents to the USA. He got a scholarship to study at the School of American Ballet where George Balanchine was teacher. He danced a.o. in: Ballet Society (later NYC Ballet), The Ballet Russes de Monte Carlo and Nederlands Dans Theater. He became director of several companies. As of 1967 he created many ballets and was a teacher on the Royal Conservatory and Rotterdam Dance Academy. His love for Dance and Theatre is passed on in the scholarship that has his name.

Agenda

20 mei 2020 t/m 27 jun 2020