Menu

Auditie

Speel jij dit jaar mee in onze betoverende kerstvoorstelling A Christmas Carol? We zijn opzoek naar professionele dansers, dansvakstudenten èn amateurdansers van 5 tot 65+.

Net als ieder jaar nodigen we dansers van alle leeftijden uit om auditie te komen doen. Deze magische voorstelling wordt gevuld met een liefst zo groot mogelijke verscheidenheid aan dansers. Ben je jong, oud, amateur, professional of dansvakstudent? We hebben een passende rol voor iedereen!

Over A Christmas Carol

Het beroemde kerstverhaal ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens werd in 1992 tot een ballet bewerkt door componist Carl Davis. Dit verhaal, waarin de oude man Scrooge in één nacht verandert van een zelfzuchtig persoon tot een liefdevolle weldoener, is tijdloos.

Zoals ook het geval was bij de tophit Alice in Winter Wonderland weet De Dutch Don’t Dance Division, beter dan welk ander gezelschap ter wereld, dit ballet een eigen karakter te geven. Geen traditioneel Britse interpretatie, maar Den Haag en Scheveningen van begin vorige eeuw zullen een belangrijke rol spelen. Wederom een unieke wereldpremière!

De feestelijke partituur van Carl Davis vermengt klassieke muziek met traditionele Christmas Carols. De mooiste voorstelling in de feestelijk laatste maand van het jaar 2019.

De succesvolle samenwerking van het Residentie Orkest, Zuiderstrandtheater en het stadsgezelschap De Dutch Don’t Dance Division leidt opnieuw tot een publiekslieveling.

Een cast van ruim 80 dansers en zangers van 5 tot 65+ met de prachtige Dansers van De Dutch Don’t Dance Division in de hoofdrollen. Een gloednieuwe choreografie van artistiek leiders Rinus Sprong & Thom Stuart met ongelofelijke kostuums van Karisma Costumes.

Choreografie & Concept: Thom Stuart & Rinus Sprong
Muziek: Carl Davis door het Residentie Orkes

Auditiedata 2019

Woensdag 18 september

 • Kinderen van 5 t/m 7 jaar (danservaring niet vereist)
 • Kinderen van 8 t/m 10 jaar (danservaring is een pré)

Zaterdag 21 september

 • Kinderen van 11 t/m 13 jaar (danservaring vereist)
 • Gevorderde amateurs, vooropleiding dansstudenten en MBO dansstudenten van 14 t/m  25 jaar voor het Corps de Ballet (danservaring vereist, dit is geen betaalde baan)

Zondag 22 september / Sunday, September 22nd

 • Professionals & HBO dansvakstudenten (Alleen op uitnodiging. Dit is geen full-time baan)
 • Karakters van 16 t/m 65+, Amateurdansers en ex-dansers (danservaring is een pré)

Exacte tijden worden ter zijner tijd gecommuniceerd.

Overzicht repetities, vanaf oktober

Onderstaand schema is onder voorbehoud. Van 20 t/m 27 oktober zijn er geen repetities i.v.m. de Herfstvakantie.

Kinderen

 • In oktober: iedere woensdagmiddag of vrijdagmiddag en zaterdag
 • Vanaf november iedere woensdagmiddag of vrijdagmiddag en zaterdag of zondag

Corps de ballet

 • In oktober: iedere vrijdagavond en zaterdagochtend
 • Vanaf november iedere vrijdagavond, zaterdag of zondag

Karakters

 • In oktober: woensdagavond en zaterdag
 • Vanaf november iedere woensdagavond en zaterdag of zondag

Solisten

 • In oktober: op zaterdag en individuele repetities
 • Vanaf november iedere zaterdag en zondag en individuele repetities

Voorstellingsdata

Woensdag 25 december 14.00 uur – première
Donderdag 26 december 14.00 uur – première
Vrijdag 27 december 14.00 uur
Vrijdag 27 december 19.30 uur
Zaterdag 28 december 14.00 uur
Zaterdag 28 december 19.30 uur
Zondag 29 december 14.00 uur
Zondag 29 december 19,30 uur

 

A Christmas Carol is een coproductie in samenwerking met het Residente Orkest en het Zuiderstrandtheater.

For this Christmas classic we are looking for professional dancers, dance students and amateur dancers in the age of 5 till 65, for a magical line-up.

Just like every year, we invite dancers off all ages and levels to come and audition. We love to see a widest possible variety of dancers fill in this show. So if you are young, old, amateur, professional or dance-student. For every dancer we have a roll that fits.

About 'A Christmas Carol'

In 1992, the world’s most famous Christmas story, ‘A Christmas Carol’ of Charles Dickens’, was turned into a ballet by composer Carl Davis. This story in which the old grumpy and selfish man Scrooge, changes in one night into a loving benefactor, is timeless.

As was the case with the top hit "Alice in Winter Wonderland", De Dutch Don’t Dance Division knows better than any other company in the world how to give this ballet its own character. You won’t get a traditional British interpretation.

This version is set against the backdrop of The Hague and Scheveningen at the start of the last century.

Another world premier!

Carl Davis’ festive music score mixes classical music with traditional  Christmas Carols. The most wonderful show in the festive last month of the year 2019.

This collaboration of the Residentie Orkest, the Zuiderstrandtheater and the city dance company of The Hague: De Dutch Don’t Dance Division, once again leads to an audience favourite.

A cast of more than 80 dancers and singers from 5 to 65+, with the beautiful dancers of the Dutch Don’t Dance Division in the lead roles. A brand-new choreography by artistic directors Thom Stuart and Rinus Sprong, with incredible costumes by Karisma Costumes.

Choreography & Concept: Thom Stuart and Rinus Sprong
Music: Carl Davis by the Residentie Orkest

Sign up

Click here to sign up!!

Audition dates

Wednesday, September 18

 • Children from 5 to 7 years (dance experience not required)
 • Children from 8 to 10 years (dance experience is an advantage)

Saturday, September 21st

 • Children from 11 to 13 years (dance experience necessary)
 •  Advanced amateur dancers, preparatory training dance students from 14 to 25 years for the Corps de Ballet (dance experience necessary, this is not a paid job)

Sunday, September 22nd

 • Professionals & HBO dance students (By invitation only, this is not a full-time job)
 • Characters: 18 – 65+, amateur dancers and former dancers (dance experience is an advantage, this is not a paid job)

Exact times will be communicated later

Overview of the rehearsals from October

The schedule below can still change. From the 20th to the 27th of October it is autumn holidays and there are no rehearsals.

Children

 • During October: every Wednesday afternoon of Friday afternoon and Saturday
 • From November: every Wednesday afternoon of Friday afternoon and Saturday of Sunday

Corps de Ballet

 • During October: every Friday evening and Saturday morning
 • From November: every Friday evening and Saturday of Sunday

Characters

 • During October: Wednesday evening and Saturday
 • From November: every Wednesday evening and Saturday of Sunday

Soloist

 • During October: Saturday and individual rehearsals
 • From November every Saturday, Sunday and individual rehearsals

Performance dates ‘A Christmas Carol’

Wednesday, December 25, 2pm – première
Thursday, December 26, 2pm – première
Friday, December 27, 2pm
Friday, December 27, 7.30pm
Saturday, December 28, 2pm
Saturday, December 28, 7.30pm
Sunday, December 29, 2pm
Sunday, December 29, 2pm


Photo credits: Studio Oostrum

'A Christmas Carol' is a collaboration with the Residentie Orkest and the Zuiderstrandtheater

 

 

Agenda

25 dec 2020 t/m 29 dec 2020