ANBI-status

DONATEURS

De Dutch Don’t Dance Division is erg dankbaar aan alle fondsen en donateurs die alle fantastische producties en projecten mede mogelijk maken.

 

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL74INGB0009306614, t.n.v. Stichting De Dutch Don’t Dance Division.

 

GIFTEN EN ANBI status

Stichting De Dutch Don’t Dance Division is een culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling, waardoor een gift aftrekbaar is. Het betekent tevens dat je meer mag aftrekken dan dat je geschonken hebt. Een gift aan ons kan dus fiscaal gunstig uitpakken.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Ook kan onze zakelijk leider u daarover meer informatie verstrekken.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI algemeen 2020

BESTUUR

Jetta Klijnsma, voorzitter

Lidy Zaat, secretaris

Robert van Oort, penningmeester

Marlon Titre, lid

Carolien Brederije, lid

(Het bestuur is onbezoldigd)