Menu

De Dutch Summer Dance Course 2016

‘Learn from the Past, step into the Future’

The Dutch Summer Dance Course 2016

Deze zomerdanscursus biedt een variatie aan cursussen voor professionele dansers, dansvakstudenten en amateurdansers uit binnen- en buitenland van 2,5 tot 65+ jaar oud. Deelnemers volgen les in ballet, modern, repertoire en werken aan een nieuwe choreografie.

Net als altijd dansen we tijdens DeDSDC onder het motto ‘Learn from the Past, step into the Future’. Cursisten worden verrijkt met de rijke Nederlandse choreografie-traditie; van ontstaansgeschiedenis tot techniek, inspiraties en belangrijke invloeden. Tevens wordt er een repertoire gedaan van Hans van Manen en Jiří Kylián.


Inschrijven: vanaf 01 februari 2016 13u00

Locatie: Den Haag
Data: 18 t/m 30 juli . Zie hieronder voor de data per cursus.


 Cursussen 2016

Full Course A Professionele dansers en HBO dansvakstudenten (16 t/m 28 jaar)
Datum: ma. 18 t/m za. 30 juli
Prijs: € 600*

Klik hier voor meer info

Full Course B MBO dansvakstudenten en vooropleiding dans (vanaf 15 jaar).
Datum: ma. 18 t/m za. 30 juli
Prijs: € 600*

Klik hier voor meer info

Half Course A Vooropleiding dansvakstudenten en vergevorderde amateurdansers (13 t/m 15 jaar)
Datum: ma. 25 juli t/m za. 30 juli
Prijs: € 325*

Klik hier voor meer info 

Half Course B Gevorderde amateurdansers (16 t/m 25 jaar)
Datum: ma. 18 juli t/m za. 23 juli
Prijs: € 325*

Klik hier voor meer info 

Half Course C Gevorderde amateurdansers (26 t/m 40+ jaar)
Datum: ma. 25 juli t/m za. 30 juli
Prijs: € 325*

Klik hier voor meer info

Senior Course Amateurdansers, (ex-)professionele dansers en dansdocenten (va +/- 45 jaar)
Datum: ma. 25 juli t/m za. 30 juli.
Prijs: € 275*

Klik hier voor meer info

Kinder Dans Week A Kinderen van 10 t/m 12 jaar, danservaring vereist
Datum: ma. 18 juli t/m za. 23 juli
Prijs: € 150*

Klik hier voor meer info

Kinder Dans Week B Kinderen van 7 t/m 9 jaar, danservaring heeft voorkeur
Datum: wo. 20 juli t/m vr. 22 juli
Prijs: € 95*

Klik hier voor meer info

Kinder Dans Week C Kinderen van 4 t/m 6 jaar, geen danservaring vereist
Datum: di. 19 juli
Prijs: € 30*

Klik hier voor meer info

Kinder Dans Week D Kinderen van 2,5 t/m 4 jaar met een ouder/begeleider, geen danservaring vereist
Datum: vr. 29 juli
Prijs: € 15*

Klik hier voor meer info

Docenten Observatie Traject Dansdocenten
Datum: di. 19 jul. – za. 30 juli (keuze:1 of 2 weken)
Prijs: v.a. € 125 p.w.*
Klik hier voor meer info

*Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

Voor sommige vakstudenten is het moeilijk om het volledige cursusgeld te betalen. Daarom heeft De Dutch Don't Dance Division de Job Sanders Scholarship in het leven geroepen. Dansers die aanspraak maken op deze scholarship krijgen financiële steun en/of hulp door bijvoorbeeld een gratis logeeradres.

We doen ons best maar ook dit jaar hebben we een (zeer) beperkt budget en beperkte logeeradressen beschikbaar om studenten te steunen.

U kunt helpen!

Veel gulle gevers hebben dit initiatief de afgelopen jaren gesteund, door geld te geven of door een logeerplek aan te bieden. Indien u wilt meehelpen een danser, jong of oud, een kans te bieden bij De Dutch Summer Dance Course; graag!Voor vragen en informatie stuur een mail aan Ariane Aris: dsdc@ddddd.nu.

U kunt ook direct een donatie overmaken. Vermeld bij het overmaken ‘Job Sanders Scholarship’ - ING Bank NV, rekeningnummer: 9306614 o.v.v. St. De Dutch Don’t Dance Division. IBAN: NL74 INGB 0009306614, / BIC: INGBNL 2A.

Wie kan zich aanmelden?

Talentvolle dansers die een kans verdienen, maar deze niet kunnen betalen komen in aanmerking voor de beurs.

Aanvraag Job Sanders Scholarship

Ben jij een talentvolle danser met veel motivatie, maar heb je onvoldoende financiële middelen? Stuur ons dan een motivatiebrief/mail over waarom jij een kans verdient om mee te dansen in De Dutch Summer Dance Course. Geef daarbij ook duidelijk aan hoe je financiële situatie eruit ziet. Daarnaast lezen we graag of je financiële steun wilt ontvangen of een logeeradres of beide.

Stuur deze brief/mail, met vermelding “DSDC/JSS”, naar Ariane Aris: dsdc@ddddd.nu.

Insturen kan tot 1 april 2016.

De artistieke directie van Dutch Summer Dance Course bekijkt de aanvragen en neemt een beslissing over een toekenning van de Job Sanders Scholarship.

Job Sanders DeDSDC 2006

Job Sanders (2e van links) tijdens de eerste Dutch Summer Dance Course 2006 ‚Pioniers van het Nederlands Danstheater’ met naast hem v.l.n.r. Annemarie Gerritsen, Gerard Lemaitre, Martinette (Pietje) Janmaat and Mabel Alter.

 

DeDSDC offers courses for (inter)national professional dancers, dance students and amateur dancers from 2½ to 65+. DeDSDC is divided into several different courses for dancers and teachers of different ages and levels. For professional dancers and dance students repertoire of Hans van Manen and Jiří Kylián will be studied and performed.


Sign up: from February 2016
Location: The Hague
Dates: 18 - 30 July .


Courses 2016

Full Course A Professional dancers and advanced dance students (16 to 28 years)
Dates: Mon. 18 - Sat. 30 July
Price: € 600*

Click for more info

Full Course B Dance students and pre-education (from 15 years old)
Dates: Mon. 18 - Sat. 30 July
Price: € 600*

Click for more info

Half Course A Dance students and advanced amateur dancers (13 to 15 years)
Dates: Mon. 25 July - Sat. 30 July
Price: € 325*

Click for more info

Half Course B Advanced amateur dancers (16 to 25 years)
Dates: Mon. 18 July -  Sat. 23 July
Price: € 325*

Click for more info

Half Course C Advanced amateur dancers (26 to 40+ years)
Dates: Mon. 25 July - Sat. 30 July
Price: € 325*

Click for more info

Senior Course Amateur Dancers, (former) professional dancers and dance teachers (+/- 40 years)
Dates: Mon. 25 July - Sat. 30 July
Price: € 275*

Click for more info

Kids Dance Week A Children between the ages of 10 to 12 years old, dance experience required
Dates: Mon. 18 July - Sat. 23 July
Price: € 150*

Click for more info

Kids Dance Week B Children between the ages of 7 to 9 years old, dance experience is preferred
Dates: Wed. 20 July - Fri.  22 July
Price: € 95*

Click for more info

Kids Dance Week C Children between the ages of 4 to 6 years old, no dance experience required
Dates: Tue. 19 July
Price: € 30*

Click for more info

Kids Dance Week D Children between the ages of 2.5 to 4 years old accompanied by a parent/supervisor, no dance experience required
Dates: Fri. 29 July
Price: € 15*

Click for more info

Theater Observation Pathway Dance teachers
Dates: Tue. 19 July - Sat. 30 July (choose:1 or 2 weeks)
Price: starts at € 125 p.w.*

Click for more info

 

*Prizes are provisional.

 

Agenda

24 feb 2016 t/m 23 apr 2016
11 mei 2016 t/m 10 jun 2016
16 feb 2017