Menu

Ballet Black & White

Een “kleurrijk” zwart-witprogramma met klassiek, neoklassiek en modern ballet.

Ballet Black & White

A “colorful” black and white program with classical, neoclassical and modern ballet.

Waarom is de Stervende Zwaan altijd wit, terwijl in Het Zwanenmeer twee ballerina’s als de Witte Zwaan en de Zwarte Zwaan beide de hoofdrol dansen? In de balletwereld is zwart en wit vaak een thema geweest; denk aan Noir et Blanc van Serge Lifar, de vernieuwende balletten van George Balanchine of de zwart-witperiode van Jiří Kylián.

Voor de jonge toptalenten van De Dutch Junior Dance Division componeren artistiek leiders Rinus Sprong & Thom Stuart een wereld van uitersten. Een voorstelling die als een trein voorbij raast door het soms ruige landschap van dans en ballet, met meesterwerken uit de 19e eeuw, wereldpremières en een ballet van de internationaal vermaarde choreograaf Nils Christe.

Ballet Black & White is een toegankelijke balletvoorstelling met spannende contrasten waarin romantiek, humor én abstractie hand in hand gaan.

Dansers: De Dutch Junior Dance Division
Choreografie: Rinus Sprong en Thom Stuart (De Dutch Don’t Dance Division) en Nils Christe

Voorjaar 2019 in première.

Ticketing TBA

Voor boekingen, neem contact op met: Senf Theaterpartners

Huub van den Heuvel: huub@senf.nl

Ballet_BlackAndWhite_9383a Ballet_BlackAndWhite_9335a

Fotografie: Studio Oostrum

Why is the Dying Swan always white, while two ballerina’s dance the lead as Black Swan and White Swan in The Swanlake? Black and white is often a theme in the balletworld; think of Noir et Blanc by Serge Lifar, the innovative ballets of George Balanchine or the black-white period by Jiří Kylián.

Artistic leaders Rinus Sprong & Thom Stuart are composing a world of extremes for the young talents from De Dutch Junior Dance Division. A performance that travels through a sometimes rough landscape of dance and ballet, with masterpieces from the 19th century, world premieres and a ballet from the international renowned choreographer Nils Christe.

Ballet Black & White is an accessible balletshow with exciting contrasts in which romance, humour and abstraction go hand in hand.

Dancers: De Dutch Junior Dance Division
Choreography: Rinus Sprong and Thom Stuart (De Dutch Don’t Dance Division) and Nils Christe

Spring 2019 première.

Ticketing TBA

For bookings, contact: Senf Theaterpartners

Huub van den Heuvel: huub@senf.nl

Ballet_BlackAndWhite_9335a Ballet_BlackAndWhite_9383a

Agenda

9 mei 2018 t/m 14 jun 2018
25 dec 2018 t/m 28 dec 2018